Zamenis - spolek na ochranu užovky stromové v Poohří

Užovka stromová

Užovka stromová, lidově zvaná Eskulap, je naším největším a nejvzácnějším hadem. Na poměrně malém území v okolí Stráže nad Ohří se nachází jediná populace tohoto druhu v Čechách izolovaná stovky kilometrů od ostatních příslušníků téhož druhu. Díky místním příznivým mikroklimatickým podmínkám zde užovky přežily navzdory zhoršování klimatu během posledních několika tisíc let.

Tato populace je bohužel nejen velmi jedinečná, ale také velmi ohrožená.Ochranou tohoto kriticky ohroženého druhu se zde od roku 2006  zabývá spolek Zamenis. Mezi jeho hlavní aktivity patří budování líhnišť, péče o kamenné zídky, další výzkum a systematické sledování zdejší populace a osvěta.

Kontaktní údaje

Osvinov 149, Stráž nad Ohří 36301; IČ: 27038351, zamenisos@seznam.cz; čú: 2401124521/2010 , FIO banka, Karlovy Vary