Název projektu:           Realizace záchranného programu užovky stromové v Poohří

Registrační číslo projektu:       MGSII-32

Celkové výdaje projektu: 693 600 Kč

Tento projekt je financován z EHP fondů 2009 - 2014 a Ministerstvem životního prostředí

Project name:         Implementation of the Action Plan for Aesculapian Snake in Eger River Valley 

Project registration number:       MGSII-32

Total project costs: 693 600 Kč

This project is financed by EHP funds 2009 - 2014 and Ministry of Environment

Název projektu: Hadí údolí - osvěta o užovce stromové v Poohří

Registrační číslo projektu:       MGSII-49

Celkové výdaje projektu: 656 000 Kč

Tento projekt je financován z EHP fondů 2009 - 2014 a Ministerstvem životního prostředí

Project name: Snake Valley - education about an Aesculapian Snake in Eger River Valley

Project registration number:       MGSII-49

Total project costs: 656 000 Kč

This project is financed by EHP funds 2009 - 2014 and Ministry of Environment