Přehled realizovaných projektů

2017

Chránit hady lidi baví

Projekt "Chránit hady lidi baví - osvěta o užovce stromové v Poohří" získal dotaci od Karlovarského kraje. Díky této podpoře provede spolek drobné stavební úpravy na terénní informační stanici v Osvinově a uspořádá osvětovou akci pro veřejnost v červenci 2017.

2016

Doupovská zahrada nejen pro užovku stromovou

Spolek Zamenis za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s obcí Stráž nad Ohří a v roce 2016 realizoval projekt Doupovská zahrada (nejen) pro užovku stromovou, jehož cílem bylo vytvoření naučné zóny s interaktivními prvky, která seznámí děti i rodiče s problematikou ochrany užovky stromové ajedinečností údolí Ohře. Vzniklý prostor je možné optimálně využít pro venkovní výuku skupinydětí (MŠ, ZŠ, tábory, kroužky) či pro zpestření rodinných vycházek a výletů. Obec Stráž nad Ohří jevlastníkem dotčeného pozemku a podílela se na spolufinancování projektu.

Kde ji najdeme?

V obci Stráž nad Ohří za fotbalovým hřištěm.

Co zde najdeme?

  • 12 ovocných stromů (třešně, jabloně, hrušně) a 22 ovocných keřů (rybízy, arónie) – výsadba slouží jednak jako optické vymezení Doupovské zahrady (nejen) pro užovku stromovou a zároveň bude v budoucnu zdrojem chutného ovoce pro všechny návštěvníky
  • 4 dřevěné informačních panely pro informační cedule o velikosti 60 x 80 cm na téma:
  1. Příroda údolí řeky Ohře
  2. Plazi údolí Ohře
  3. Zachraňme užovku stromovou v údolí řeky Ohře
  4.  Tajemný had eskulap
  • 2 venkovní interaktivní prvky pro děti – doskočiště a pexeso (viz. www.lesnisvet.cz)
  • líhniště pro užovku stromovou - dřevěný kompostér o velikosti 150 x 150 cm a
  • štěrkové pěšiny v délce 100 m spojující jednotlivé prvky
  • přírodní posezení – 5 laviček z rozpůlených klád umístěných do kruhu

 Doupovská zahrada se těší na Vaší návštěvu!

Dne 25.11.2016 proběhlo slavnostní otevření Doupovské zahrady za účasti dětí z místní MŠ

 


Chránit hady lidi baví

Projekt "Chránit hady lidi baví - osvěta o užovce stromové v Poohří" získal dotaci od Karlovarského kraje. Díky této podpoře provede spolek drobné stavební úpravy na terénní informační stanici v Osvinově a uspořádá osvětovou akci pro veřejnost v červnu 2016.

2015

V rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českým svazem ochránců přírody byla získána podpora pro projekt "Rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis 2015". Cílem tohoto projektu je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků a doplnění technické vybavenosti nezbytné pro zajištění  managementu lokalit.

2014

V roce 2014 získal spolek Zamenis podporu od Českého svazu ochránců přírody a jeho partnerů v rámci programu “Ochrana biodiverzity” pro projekt "Hadí údolí aneb osvěta místních obyvatel a turistů ve vztahu k užovce stromové a ostatním našim hadům". Tento projekt je zaměřený na osvětu a propagaci informačních materiálů.

V rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českým svazem ochránců přírody byla získána podpora pro projekt "Rozvojový projekt pozemkového spolku Zamenis 2014". Cílem tohoto projektu je aktivní komunikace  s vlastníky a správci pozemků a doplnění technické vybavenosti nezbytné pro zajištění řádného managementu lokalit a výzkum užovky stromové.

Největší díl praktických opatření na podporu užovky stromové  byl realizován v rámci Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (tzv. POPFK), podprogramu 115 163 - Realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Projekt zahrnoval následující opatření – péče o líhniště - kosení a doplnění substrátu a oprava líhnišť (10 líhnišť), péče o zídky (4 lokality), monitoring biotopů, monitoring líhnišť a poskytování poradenství.

Dalším zdrojem finančních prostředků na údržbu lokalit (nejen) užovky stromové je Program péče o krajinu (PPK). V systematické návaznosti na opatření provedená v předchozích sezónách 2006 - 2013 bylo i v letošním roce ošetřeno 7 zídek vyžadujících pravidelnou údržbu a doplněno líhniště pro plazy.