Děkujeme všem našim sponzorům a poskytovatelům podpory, bez nichž by aktivní ochrana užovky stromové nebyla možná.